سایدینگ فلزی

سایدینگ فلزی تولید شده با ورق گالوانیزه و ضخامت ۰/۵۰ در طول های مختلف

ازرنگ های متنوه وزیبا

برای پوشش دیوار ها پوشش ویلاها ونمای داخلی ساختمان