محصولی که به زودی جایگزین سازه های سنتی در جهان میشود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر صائبی که ۳۰ سال پیش تحقیقات خود را درباره ساخت یک نوع سازه برتر در ایران و سپس آمریکا آغاز کرده است موفق شد این نوع سازه را در موسسه بین المللی ICC امریکا که یک موسسه معتبر جهانی است به ثبت برساند .

CONTINUE